११ प्रतिशत ब्याज आउने नागरिक बचतपत्र आजदेखि बिक्रि खुला, कसरी दिने आवेदन ?

११ प्रतिशत ब्याज आउने नागरिक बचतपत्र आजदेखि बिक्रि खुला, कसरी दिने आवेदन ?


बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ १२ गतेदेखि ३ अर्ब ३ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्रि खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ १२ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म ५ वर्षे अवधिको नागरिक बचतपत्र २०८४ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

यस बचतपत्रमा जो कोहि नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । यस बचतपत्र वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुने छ भने ब्याज आम्दानीमा कर लाग्ने छ । ब्याज भुक्तानी हरेक ६/६ महिनामा हुने छ ।

यस बचतपत्रमा घटीमा दश हजार रुपैयाँ र बढीमा कूल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई रु. दश हजारले भाग गर्दा नि:शेष भाग जाने अंकमा आवेदन दिनु पर्ने छ । यो बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा समेत लिन दिन सकिने छ । 

यस बचतपत्रको किसिम स्टक वा प्रमिशरी नोट हो । आवेदन दिंदा स्टक वा प्रमिशरी नोट मध्ये आफुले लिन चाहेको प्रमाणपत्रको किसिम आवेदन फारममा खुलाउनु पर्ने छ । नखुलाइएको अवस्थामा प्रमिशरी नोट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने र लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिलाई स्टक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । 

यो ५ बर्षे अवधिको बचतपत्र भएपनि यसलाई जुन सुकै बेला पनि बेच्न सकिन्छ ।

कसरी दिने आवेदन ?
इच्छुक खरीदकताले नागरिक बचतपत्र खरीद गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट https://www.nrb.org.np/ अन्तर्गत Monetary Management भित्र रहेको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मिति २०७९ जेठ १२ गतेदेखि URL/Link: https://obss.nrb.org.np/saving/ मा राखिएको अनलाइन आवेदन प्रक्रियाअनुसार बचतपत्रको आबेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको बेबसाइट https://www.nrb.org.np/ Monetary Management बाट नागरिक बचतपत्रको आबेदन फारम डाउनलोड गरी आफूलाई पायक पर्ने राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग लिई अनलाइन आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बजार निर्माताहरूको सूची राष्ट्र बैंकको वेबसाइट https://www.nrb.org.np/ मा Monetary Management वा नागरिक बचतपत्रको प्राथमिक बिक्री प्रक्रिया (दोस्रो संशोधन, २०७८) को अनुसूची-४ मा उपलब्ध छ । 

आवेदन दिंदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको नाममा बचतपत्र खरिद गर्ने भएमा संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र र नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि https://obss.nrb.org.np/saving/ मा अनिवार्य रूपमा upload गर्नुपर्ने वा बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पेश गरी OBSS सिस्टममा upload गर्नु पर्ने छ। लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिले आवेदन साथ उपरोक्त कागजातका अलावा आफ्नो २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

रितपूर्वक पेश नभई अस्वीकृत भएका आवेदनसाथ जम्मा हुन आएको रकम बिना ब्याज निष्काशन मितिको ७ दिनभित्र फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५ वर्षसम्म बचतपत्र बिक्रि नगरेको खण्डमा २०८४ साल असार ८ गते सावाँ फिर्ता हुने छ ।