इन्टनरनेट बैंकिङ भनेको के हो ?

इन्टनरनेट बैंकिङ भनेको के हो ?


इन्टरनेट बैंकिङ भनेको इन्टरनेट मार्फत बैंकले उपलब्ध गराउने सेवा हो । यसबाट ग्राहकले बैंकबाट प्राप्त हुने केही सुविधाहरु इन्ट्टरनेट मार्फत आफ्नै कम्प्युटरबाट उपभोग गर्न सक्दछन् । ब्यालेन्स हेर्ने ,स्टेटमेन्ट हेर्ने र प्रीन्ट गर्ने, नयाँ चेक बुकको अनुरोध गर्ने, हराएको चेक रोक्काको अनुरोध गर्ने, युटिलिटी सर्भिस जस्तै : मोबाइलको बिल तिर्ने जस्ता कार्यहरु इन्टरनेट बैकिङबाट प्राप्त हुने केही सुविधाहरु हुन् ।

  • ब्यालेन्स हेर्ने
  • खातामा पाएको ब्याज छुट्टै हेर्ने
  • स्टेटमेन्ट हेर्ने र प्रीन्ट गर्ने
  • नयाँ चेक बुकको अनुरोध गर्ने
  • हराएको चेक रोक्काको अनुरोध गर्ने
  • शाखालाई ग्राहकको सन्देश दिने

 इन्टरनेट बैंकिङको खाता खुलेको कसरी थाह पाउने ?

खाता खुलेपछि ग्राहकले आफुले भरेको फर्ममा उपलब्ध गराएको इमेल ठेगानामा खाता खोलिएको सूचना पाउँछ । उक्त इमेलमा आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड तथा संचालन सम्बन्धि अन्य प्रकृयाहरुको बारेमा सूचना प्राप्त हुन्छ ।

खाता खोली सकेपछि जान्नु पर्ने कुरा के के हुन् ?

इन्टरनेट बैंकिङको लिंकमा क्लिक गरेर इ(बैंकको लगिन पेजमा जाने उल्लेख गरिएको इमेल मार्फत प्राप्त गरेको युजर नेम र पासवर्ड त्यहाँको फिल्डमा इमेलबाट कपी पेष्ट गरी ओके गर्ने ।

पहिलो पटक पासवर्ड दिँदा इ-बैंकको Application ले पासवर्ड परिवर्तन गर्न माग गर्छ । यसरी नयाँ पासवर्ड राख्दा उक्त पासवर्ड नेपाल बैंकको पासवर्ड पोलिसि अनुसार हुनु पर्दछ ।

पाँच पटक सम्म युजरले गलत पासवर्ड राखेमा युजरको खाता स्वतः लक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरी लगिन गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्था आएमा युजरले आफ्नो शाखा मार्फत खाता अनुलकु को अनुरोध पठाउनु पर्दछ 
 
इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दा के-के कुरामा सावधान हुनुपर्छ ?

आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड अरु कसैलाई नभन्ने ।

सम्भव भएसम्म निजी कम्प्युटरबाट मात्र इ-बैंक सेवा उपभोग गर्ने ।

साइबर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुको कम्प्युटरबाट यो सेवा उपभोग गर्दा पासवर्ड चोरी हुन सक्ने सम्भावना बढी भएकोले सावधानी अपनाउने ।

आफ्नो कार्य सकिएपछि Log out  गर्ने ।