भाईलाई जन्म दिएर आमा गुमाएकी याङ्जोम भावुक हुँदै गरिन् यस्तो आग्रह !

भाईलाई जन्म दिएर आमा गुमाएकी याङ्जोम भावुक हुँदै गरिन् यस्तो आग्रह !