नेपाल राष्ट्र बैंकमा रोजगारीको अबसर, यस्तो छ आवेदन भर्ने तरिका 

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रोजगारीको अबसर, यस्तो छ आवेदन भर्ने तरिका 


बैकिङ्ग समाचार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा केही कर्मचारी माग भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सुूचना प्रकाशित गरी कर्मचारी मागेको हो । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी माग भए अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ आवेदन भर्ने तरिका 

\"\"\"\"\"\"\"\"