Banking Bulletin:बजारबाट १० अर्बको तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

Banking Bulletin:बजारबाट १० अर्बको तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक