Banking Beauty
बैंकमा काम गर्न स्मार्टनेस चाहिन्छ …..
May 10, 2016

सफलताको शिखर चुम्नको लागि निरन्तरत मेहनत आवश्यक पर्छ । कामप्रतिको इमान्दारीता भयो भने मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसह स्मार्ट हुन जरुरी छ । स्मार्टनेस विना मानिसहरुले स...

बैंकमा काम गर्न स्मार्टनेस चाहिन्छ …..
May 10, 2016

सफलताको शिखर चुम्नको लागि निरन्तरत मेहनत आवश्यक पर्छ । कामप्रतिको इमान्दारीता भयो भने मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसह स्मार्ट हुन जरुरी छ । स्मार्टनेस विना मानिसहरुले स...